Podanie o przyjęcie do MOS

Karta informacyjna dla pielęgniarki

Karta informacyjna o uczniu

Oświadczenia rodziców

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

Oświadczenie o płatności za wyżywienie

Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Oświadczenie o udostepnieniu wizerunku

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Oświadczenie opiekuna prawnego o urlopowaniu wychowanka

Oświadczenie placówki o urlopowaniu wychowanka

Zgoda na udział w religii i wdż

Wywiad środowiskowy

Zgoda na badanie i opieke psychologiczną

Zgoda na leczenie

Zgoda na samodzielny wyjazd

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie regulamin praktyk

Regulamin IV Integracyjnego Przeglądu Jasełek