MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W STRZELINIE
W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019 PROWADZI NABÓR DO KLAS
IV, V, VI, VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Nasze klasy liczą do 12 osób;
 • Grupy wychowawcze są 12 osobowe;
 • Każda grupa posiada swój moduł, gdzie znajdują się pokoje sypialne, świetlica (wyposażona w TV, internet, Xbox, Playstation 3);
 • Posiadamy własną kuchnię, gdzie serwujemy pięć posiłków dziennie;
 • Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • Rodzinną atmosferę;
 • Każdy wychowanek posiada własnego opiekuna.

JESTEŚMY PIERWSZYM W POLSCE MŁODZIEŻOWYM OŚRODKIEM SOCJOTERAPII
Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM
„SOCJOTERAPIA PRZEZ PRACĘ”

SZKOŁA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT
„SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO”

DODATKOWO PROWADZIMY ZAJĘCIA:

 • Trening Zastępowania Agresji;
 • Terapii uzależnień;
 • Terapii pedagogicznej;
 • EEG – biofeedback
 • Doradztwa zawodowego;
 • Socjoterapeutyczne;
 • Kulturalno – artystyczne;
 • Sportowo – turystyczne;
 • Filmowo – relaksacyjne;
 • Kulinarne;

WYMAGANIA:

 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, z zaburzeniami zachowania;
 • Odpis aktu urodzenia, PESEL;
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne;
 • Świadectwo szkolne z poprzedniego roku;
 • Potwierdzenie stałego zameldowania;
 • Wszelkie wzory dokumentów dodatkowych znajdują się w zakładce : pliki do pobrania.

KONTAKT
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 30, 57 – 100 Strzelin
Tel. / Fax: 71 39 27 830
e – mail: mosstrzelin@gmail.com

Uczniów, którzy ukończyli 15-sty rok życia mających trudności w nauce zapraszamy do realizacji obowiązku szkolnego w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej z przysposobieniem do pracy poprzez Ochotniczy Hufiec Pracy .

Nabór kandydatów na rok szkolny 2018 / 2019.

 • nabór do klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej
 • nabór do klasy trzeciej gimnazjum
 • nauka cztery dni w tygodniu
 • przyuczenie do pracy poprzez Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie - bezpośrednio na stanowisku w zakładzie pracy - jeden dzień w tygodniu
 • przyuczenie w zawodach:
  • piekarz
  • cukiernik
  • sprzedawca
  • kucharz
  • murarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • stolarz
  • rolnik
  • ogrodnik
 • wynagrodzenie za pracę wg stawek uczniowskich

WYMAGANIA:

 • ukończone 15 lat
 • zgoda rodziców
 • odpis aktu urodzenia, PESEL
 • opinia pedagoga szkolnego
 • orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do pracy / po rozmowie z pracodawcą
 • 1 zdjęcie

KONTAKT
Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie
ul. Pocztowa 3, II piętro.
Tel. / Fax: 71 392 28 65
godz. 7:45 - 15:45